TV8 ‘in Yeni Sahibi Acun Ilıcalı Oldu

0
133
views

Acun Il?cal? ile TV8 ‘in sahibi Mehmet Nazif Günal aras?ndaki sat?? süreci sona erdi. Böylece TV8 ‘in yeni sahibi Acun Il?cal? oldu. ?kili aras?nda bir süredir devam eden görü?melere Il?cal? az önce noktay? koydu ve Twitter hesab?ndan “TV8 konusunda Say?n Mehmet Nazif Günal ile anla?t?k. Sat?n alma süreci ba?lad?” diye bir aç?klama yapt?…

Günal ‘?n kanal?n içini bo?altarak ve tüm personelin tazminatlar?n? ödeyerek Il?cal? ‘ya teslim edece?i ö?renildi. Acun Il?cal?, ?u an Star TV ‘ye O Ses Türkiye, Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlar?n? haz?rl?yor. Geçti?imiz y?l gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100 ‘e giren ünlüler aras?nda da yer alan Il?cal?, listede 4 milyon 604 bin TL vergi tahakkuku ile 31. s?rada yer alm??t?.

Gelen haberler sat???n imzalanmas?ndan sonra Acun Il?cal? ‘n?n bankalardan kredi almak için harekete geçti?i yönünde. TV8, bundan böyle haber bültenleri ve haber tart??ma programlar?na yer vermeyecek. Halen devam eden haber programlar?n?n bitirilece?i haber veriliyor. Kanal, a??rl?kl? olarak “e?lence” konseptiyle yay?n?na devam edecek.

Acun Il?cal? ‘n?n TV8 ‘i sat?n almas? medya kulislerinde olumlu kar??land?. Ünlü televizyoncunun sektöre taze kan olaca?? yorumlar? yap?l?yor. Bugüne kadar hep belli s?n?rlar içinde kalan kabu?unu istenildi?i ölçüde k?ramayan TV8 ‘in yay?nc?l?k serüveni sat?? olay?yla daha da hareketlenece?e benziyor…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here