Türkshow Astra Uydusunda Yayına Başladı

0
437
views

Almanya merkezli yay?n yapan televizyon kanal? Türkshow, Astra uydusunda yay?n ba?lad?.

Daha önce Türksat uydusunda bir süre yay?n yapt?ktan sonra yay?n? sonlanan Almanya merkezli televizyon kanal?, Astra uydusu arac?l???yla izleyicileriyle bulu?acak.

Avrupa ‘da ya?ayan yakla??k 6.5 milyon gurbetçi Türk vatanda?lar?na hitap eden kanalda ya?am programlar?, diziler ve filmler yay?nlanmakta. Ço?u program Tükçe olsa da Almanca yay?nlar da mevcut.

Türkshow genel müdürü Hatice Balaban; “Son 10 y?ld?r Türkiye ve Avrupa ‘da uydu ve kablo ile izlenebilen Türkshow ‘un yeni kitlelere ula?mak için yeni içerikler sunacak. SES firmas?yla yap?lan bu i?birli?i kapsam?nda Astra 19 (19.2° Do?u) uydusunda yay?na ba?lad???m?zdan dolay? yeni izleyicilerimize kavu?aca??m?za eminim” dedi.

Türkshow Astra 19 (19.2° Do?u) uydu frekans?;

11612 H 22000 5/6

turkshow

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here