Türksat Otomatik Arama Frekansı

1
586
views

Uydu yay?nlar?n? en kaliteli ?ekilde alabilmek için uydu anteninizin do?ru bir ?ekilde monte edilmesi gerekmektedir. Bulundu?unuz bölgedeki olu?abilecek yo?un kar veya ya?mur, anten çap? belirlenmesinde çok önemli bir faktördür… Ya?mur uydu haberle?mesinde kullan?lan mikrodalga sinyalleri büyük ölçüde zay?flat?r. A??r? ya???l? bölgelerde ya?murun zay?flatma etkisinden daha az etkilenmek için 3dB ve ya daha zay?f EIRP seviyesine kar??l?k gelen anten çap? tercih edilebilir. Büyük antenlerde bile çok yo?un ya???larda anl?k kesintiler ya?anabilir.

Ayr?ca kalitesiz, y?pranm?? veya çok uzun kablo kullan?lmas? da sinyalde zay?flatma etkisi olu?turabilece?inden dolay? anten çap? belirlenirken bu etkiler de göz önünde bulundurulmal?d?r. 20-30m ‘den daha uzun ve ya kalitesiz kablolar için bulundu?unuz bölgedeki EIRP seviyesinden kablo mesafesine oranla 1-3dB daha dü?ük EIRP seviyesine kar??l?k gelen anten çap? kullanman?z gerekebilir…

A?a??daki otomatik arama frekans?n? kullanarak, frekanslar? tek tek kaydetmek zorunda kalmadan otomatik arama yapabilirsiniz. 2015 Güncel ve yeni, Türksat 2A / 3A (42° Do?u) uydusu otomatik arama / ?ebeke arama (network search) frekans?;

turksat

12130 POL : V SR : 27500 FEC : 5/6
11844 POL : V SR : 2222 FEC : 3/4 (Türkiye ve Avrupa – Bat?)
12015 POL : H SR : 27500 FEC : 5/6 (Türkiye ve Orta Asya – Do?u)

Bu üç frekansta çal??maktad?r, hepsini kullanabilirsiniz, iyi seyirler… canakanten.net

TEILEN

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here