Türksat 5A’da Sözleşme Bu Yıl İmzalanıyor

0
76
views

Türksat A? Genel Müdürü Gül, Türksat 5A uydusunun yap?m?na ili?kin bu y?l içinde sözle?me imzalamay? planlad?klar?n? söyledi.

Türksat 5A ‘da sözle?me bu y?l imzalan?yor

Türksat A? Genel Müdürü Ensar Gül, yüzde 25 ‘i yerli Türksat 5A uydusunun yap?m? için dünyada uydu üretimi konusunda tecrübeli firmalara gönderilen bilgi istek doküman?n?n cevaplar?n?n al?nd???n? ifade etti.

Uydunun ihalesi için ?artname yaz?lmas?n?n ard?ndan tedarik sürecinin devam edece?ini belirten Gül, bu y?l içinde sözle?me imzalamay? planlad?klar?n? bildirdi.

Türksat 5A uydusunun baz? parçalar?n?n Türk ?irketleri taraf?ndan yap?laca??n? dile getiren Gül, öncelikle Türksat 6A uydusu yap?m?nda görev alan firmalarla yerli katk? olarak ne sa?layabilecekleri konular?nda görü?tüklerini kaydetti.

F?rlat?ld?ktan sonra 31 derece do?u yörüngesinde i?letilecek Türksat 5A uydusu ile Avrupa, Afrika, Orta Do?u, Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik televizyon yay?nc?l??? ve veri haberle?mesi hizmetleri verilecek.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here