TRT Okul Frekans

0
96
views

TRT Okul yeni uydu frekans? bilgileri, TRT Okul ‘u nas?l izleyebilirim?

Anadolu Üniversitesi ile yap?lan stratejik anla?ma çerçevesinde, TRT taraf?ndan kurulan e?itim kanal? TRT Okul, 31 Ocak 2011 tarihinde yay?n hayat?na ba?lam??t?r… Yay?nlanan programlar, Anadolu Üniversitesi taraf?ndan akademik destek görmektedir. Anadolu Üniversitesi taraf?ndan haz?rlanan programlar yaln?zca Aç?k Ö?retim Fakültesi ö?rencileri için de?il, örgün e?itim alan ö?rencilerin de yararlanabilece?i ders programlar?n? içermektedir. Ayr?ca, üniversite taraf?ndan ö?rencilere rehberlik edecek farkl? dan??manl?k programlar?, e?itim-kültür programlar?n?n çekimleri de yap?lmaktad?r.

TRT taraf?ndan haz?rlanan programlarda ise anne ve çocuk sa?l???, koruyucu sa?l?k, vatanda?lar?n çe?itli kamu kurumlar?ndaki i?leri, mahkemeye ba?vuru, vatanda?l?k haklar?, hasta haklar?, emlak al?m?, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu ile ilgili i?leri, tüketicilere yönelik bilgiler, spor e?itimi, yar??malar, kültür-sanat programlar? gibi farkl? konular i?lenmektedir. Ayr?ca kanalda; gençlerin ilgisini çekecek müzik ve e?lence programlar?na da yer verilmektedir…

TRT Okul ‘un güncel ve yeni frekans bilgileri…

trt-okul

Platform Frekans
Türksat 4A Bat? 11958 V 27500 5/6
Türksat 3A Do?u 11096 H 30000 5/6
D-Smart 110. kanal
Digiturk 66. kanal
Teledünya 130. kanal
Tivibu 155. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here