TRT ile BBC İçerik Anlaşması Yaptı

0
113
views

BBC Worldwide, yapt??? bir aç?klamayla TRT ile yüksek kaliteli belgesel içeri?inin yay?nlanmas? için anla?maya vard???n? duyurdu…

Yap?lan anla?maya göre yakla??k 60 saatlik bir belgesel içeri?i TRT ‘ye sunulacak. ?ki y?l? kapsayan yap?lan anla?mayla programlar, TRT Belgesel ‘de ?ifresiz olarak yay?nlanacak.

Bu yap?mlar aras?nda Arabistan ‘?n Vah?i Yüzü, Afrika ve ?nsan Gezegeni ‘nin yan? s?ra Türkiye ‘de ilk kez izleyicilerle bulu?acak olan Ya?murlara Geri Say?m, Mega Do?a, Katil Balinalar, Uzak Dünyalar?n Gezgini, Bu Vah?i Ya?am ve Süper Dev Hayvanlar da yer al?yor.

trt-bbc-anlasma

BBC Worldwide Ba?kan Yard?mc?s? ve Orta Do?u ve Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü Natasha Hussain, konuyla ilgili aç?klamas?nda: “Türkiye, büyüme planlar?m?z içerisinde öncelikli bir pazar. Türkiye ‘deki izleyicilerin, yüksek kaliteli tematik yap?mlar?m?za özel bir ilgi gösterdi?ini görüyoruz. Bu nedenle do?al tarih alan?ndaki içeri?imizi ülkedeki ortaklar?m?z arac?l???yla sunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu anla?mayla do?al ya?am?n inan?lmas? güç güzelliklerini, hikayelerini ve karakterlerini izleyicilerin evlerine ta??yaca??z” dedi.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here