Trt 1 Frekans

0
512
views

Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT 1) Türkiye ‘nin ülke çap?nda yay?n yapan ilk ulusal televizyon kanal?d?r. Türkiye ‘de aç?lan ikinci televizyon kanal?d?r, birincisi ?TÜ TV ‘dir, fakat, kanal 1970 y?l?nda TRT ‘ye devredilmi?tir. ?lk yay?n?n? Nuran Devres spikerli?inde Ankara ‘da gerçekle?tirilmi?tir. ?ubat, 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu “?air Evlenmesi” canl? olarak yay?nlanm??t?r. 1976 y?l?nda ilk renkli yay?n gerçekle?tirildi. 1982 y?l?nda k?smen olsa da 1984 y?l?nda tamamen renkli yay?na geçildi. Ayr?ca 2015 – 2016 sezonundan itibaren Tivibu ile birlikte UEFA ?ampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlar? TRT1 ‘de yay?nlanacakt?r.

19 May?s 2012 ‘de TRT 1 ile e? zamanl? olarak HD yay?n yapmaya ba?lam??t?r. Trt 1 HD frekans? için t?klay?n?z.

TRT 1 ‘in ilk logosu 1968 y?l?ndaki düz yaz? ile yaz?lm?? olan “TRT” logosu idi. 1983 y?l?nda yuvarlak bir çemberin içinde yazan “TRT” yaz?l? logo olarak de?i?tirilmi?tir. 1985 y?l?nda düz yaz? ile “TV1” yazan bir logo olarak de?i?tirilmi?tir. 1988 y?l?n?n ortas?nda düz yaz? ile birle?ik bir “TRT” yaz?s? olarak de?i?tirilmi?tir. 1989 y?l?nda birle?ik bir yaz? “TRT 1” yazan turuncu bir logo olarak de?i?tirilmi?tir. 1990 y?l?nda düz bir yaz? ile “TRT 1” yazan bir logo olarak de?i?tirilmi?tir.

1993 y?l?nda beyaz ve mavi renkten olu?an bir logo olarak de?i?tirilmi?tir ve bu logo uzun süreli olarak kulland??? ilk logo olmu?tur. 2001 y?l?nda mavi-k?rm?z? bir renkte logo tasarlanm??t?r ve 2009 y?l?na kadar bu logoyu kullanm??t?r. 2009 y?l?nda k?rm?z? renkte etraf? ?effaf bir logo olarak de?i?tirilmi?tir. 2012 y?l?nda ise düz yaz? ile “TRT 1” yazan logo olarak de?i?tirilmi?tir. Gri olarak TRT, 1 ise k?rm?z? bir kutunun içinde yer almaktad?r.

1993 – 31 Ocak 2001 aras?nda kulland??? logosu:

1993-31-ocak-2001

31 Ocak 2001 – 20 Nisan 2005 aras?nda kulland??? logosu:

trt-1-2001-2005

21 Nisan 2005 – 14 Ekim 2009 aras?nda kulland??? logosu:

trt-1-21-nisan-2005-14-ekim-2009

14 Ekim 2009 – 19 May?s 2012 aras?nda kulland??? logosu:

trt-1-14-ekim-2009-19-may?s-2012

19 May?s 2012 ‘den günümüze kullan?lan logosu:

trt-1-19-may?s-2012-den-itibaren

TRT 1 frekans , TRT 1 uydu frekans? , TRT 1 güncel ve yeni Avrupa 2015 Türksat 2A / 3A / 4A frekans?.

Platform Frekans
Türksat 4A 11958 V 27500 5/6
Türksat 3A / Filbox 11096 H 30000 5/6 (SD)
11054 V 30000 3/4 (HD)
Digiturk 23. kanal (SD)
323. kanal (HD)
D-Smart 26. kanal (SD/HD)
Eutelsat 7A 11492 V 30000 3/4 (SD)
10803 H 30000 5/6 (HD)
DFN Net work 7. Kanal (SD)
Türksat TKGS 1. kanal (HD)
660. kanal (SD)
Kablo TV S 4 (SD)
Teledünya 9. kanal (HD)
22. kanal (SD)
Tivibu 22. kanal (SD)
311.kanal (HD)
Fee (Fransa) 583.kanal (SD)
Karasal Yay?n Tüm Türkiye ‘de

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here