Tivibu Uydu Üzerinden Yayına Başlıyor

0
240
views

Son ekleme : Tivibu Spor frekans için t?klay?n?z… http://canakanten.net/tivibu-spor-frekans.html

Son ekleme : Tivibu kanallar?n?n Türksat ‘taki frekanslar?n? ö?renmek için yukar?daki menüden Frekans Listesi / Türksat 2A – 3A – 4A bölümüne bak?n?z…

Internet tabanl? televizyon platformu Tivibu, uydu üzerinden de yay?n yapmaya haz?rlan?yor. Uydudan yap?lacak yay?nda futbol ve di?er içerikler bulunacak.

Yap?lacak yay?nda sadece futbol içerikleri de?il ayn? zamanda sinema ve di?er içerikler de yay?nlanacak. Konuyla ilgili duyuru bugün ?stanbul’da düzenlenen bas?n toplant?s?nda yap?ld?.

Tivibu, UEFA Avrupa Ligi ve ?ampiyonlar Ligi yay?nlar?n?n haklar?n? sat?n ald???n? A?ustos ay?nda duyurmu?tu. Detaylar ise per?embe günü ?stanbul ‘da düzenlenen bas?n toplant?s?nda aç?kland?. Türk Telekom Grup Strateji ve ?? Geli?tirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Hakan Dursun, Tivibu ‘nun uydu platformu haline gelece?ini ifade etti. Bu sayede mevcut içerikler ve futbol yay?nlar? uydu üzerinden de izlenebilecek. Toplant?da uydu yay?n?n ne zaman hayata geçirilece?i ya da fiyatland?rma ile ilgili net bir aç?klama yap?lmad?.

tivibu-uydu

Tivibu üzerinden yap?lacak Avrupa maçlar?n?n yay?n?nda 4 farkl? sunucu içinden seçim yap?labilecek. Ayr?ca yay?nlar hem uydu hem de IPTV patformlar?nda 4K yani Ultra HD kalitesinde yay?nlanacak. Öte yandan Tivibu ‘da bulunan tekrar izle özelli?i futbol maçlar?nda da kullan?labilecek. Bu sayede futbol maçlar? sonradan istenen zamanda izlenebilecek.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here