Survivor 2014 ‘e Kimler Katılacak?

0
88
views

Survivor 2014 ‘e Kimler Kat?lacak? Survivor 2014 ‘e kat?lacak ünlüler kimler? Survivor 2014 ne zaman ba?layacak? Survivor 2014 hangi kanalda?

Geçen sene Panama’da çekilen Survivor bu sene Türkiye ‘de balay? turlar? ile me?hur olan Dominik Cumhuriyeti ‘nde çekilecek. Dominik Cumhuriyeti ‘nin Avrupa ‘dan gelen ilk ziyaretçisi Kristof Kolomb 500 y?l önce adaya ilk ayak bast???nda, bu kara parças?n?n güzelli?i kar??s?nda büyülenmi? ve Kral Ferdinand ile Kraliçe Isabela ‘ya ?u sat?rlar? yazm??t?: “Buras? insan gözünün görebilece?i en güzel yer”. Bugüne kadar da Kolomb ‘un bu sözüne itiraz eden ç?kmad?.
Survivor ‘un bu seneki bölümünde Karayipler ‘in bu az bilinen egzotik ülkesinde nefes kesici güzellikte do?a manzaralar?, lezzetli yemekler ve sürekli bir e?lence hali ile kar??la?acaks?n?z.
Ülkenin en me?hur yemeklerinden biri de bölgede yeti?en özel bir muz. Bu muz pi?irildi?inde patates gibi yenebiliyor.
?üphesiz bu muzlar?n nas?l yendi?ini program boyunca bolca göreceksiniz.

Survivor’a kat?lmas? kesinle?en ünlüler: Ahmet Dursun, Serenay Akta?, Tolga Karel, Duygu Bal, Merve Ayd?n, ?smail Baki

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here