Süper Lig Diğer Platformlarda da Olacak

0
81
views

D-Smart’?n önümüzdeki sezon Süper Lig yay?nlar? için giri?imleri oldu?u belirten Ali ?smet Ural, platformun spor içeri?inde yeni sürprizleri olaca??n? da aç?klad?.

D-Smart’?n önümüzdeki sezon Süper Lig yay?nlar? için giri?imlerinde son durum nedir?

Ali ?smet Ural: Rekabet Kurumu karar? çerçevesinde Digiturk ile olan müzakereler devam etmektedir. Henüz olumlu bir sonuç al?namam??t?r. Rekabet Kurulu’nun May?s ay? sonuna kadar bu konuya hakemlik yap?p netle?tirmesini bekliyoruz.

Anla?ma sa?lan?rsa yay?nlar alt lisanlama yöntemi ile olacak. Peki nedir bu alt lisanlama?

Ali ?smet Ural: Alt lisanslama, canl? maç yay?n haklar?n?n di?er i?letmecilere de kulland?r?lmas?d?r. Yani, D Smart- Tivibu- Kablo TV gibi pay tv platformlar?n?n L?G TV ve L?G TV 2 kanallar?n? aynen kendi üyelerine izletebilmesi demek oluyor.

Yay?nlar (anla?ma sa?lan?rsa) D-Smart’a ait spor kanallar?ndan m?, yoksa yine L?G TV kanallar?ndan m? olacak?

Yay?nlar?n nas?l gerçekle?tirilece?i Digiturk ile yap?lacak olan anla?man?n içeri?ine ve niteli?ine ba?l?d?r. Devam eden müzakereler L?G TV kanallar?n?n D-Smart taraf?ndan da yay?nlanmas? çerçevesinde yürümektedir.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here