Show Radyo Frekans

0
215
views

Show Radyo frekans?, Show Radyo ‘yu nas?l dinlerim, Show Radyo ‘nun yay?n yapt??? iller…

Show Radyo, “Türk popunun lideri” slogan?yla 10 Temmuz 1992 ‘de yay?n hayat?na ba?lam??t?r. Erol Aksoy taraf?ndan kurulan Show Radyo, 2004 y?l?nda TMSF (Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu) ‘ye geçmi? ve ard?ndan TMSF taraf?ndan 04 Aral?k 2012 tarihinde sat??a ç?kar?larak “Planet Yerli Televizyon Yay?nc?l???” taraf?ndan sat?n al?nm??t?r…

Yay?n hayat?na ba?lad??? günlerde ?ngilizce ve Frans?zca yay?n yapan radyo daha sonra yay?n politikas?n? de?i?tirmi? ve yaln?zca Türkçe sözlü müzik yay?nlamaya ba?lam??t?r. Radyo; pop müzik türü a??rl?kl? olmak üzere müzik yay?n?, kültür ve haber programlar? ve naklen spor kar??la?malar?na yay?n ak???nda yer vermektedir.

?stanbul merkezli yay?n yapan radyo istasyonu; ayr?ca Türksat uydusu üzerinden de dinlenebilmektedir. Show Radyo ‘nun il il ve uydudaki en güncel ve yeni frekans bilgileri ?öyle:

show-radyo

?L FREKANS
Bolu 88.9
Denizli 88.0
Ankara – Bal?kesir 88.8
?zmir – Çe?me – Adana – Osmaniye 89.6
Antalya 89.7
?stanbul – Bursa – Kocaeli – Yalova 89.8
Bolu 88.9
Denizli 88.0
Ankara – Bal?kesir 88.8
?zmir – Çe?me – Adana – Osmaniye 89.6
Antalya 89.7
?stanbul – Bursa – Kocaeli – Yalova 89.8
Konya 89.9
Erzurum 90.4
Gaziantep 92.4
Eski?ehir 100.0
Bodrum – Didim 103.5
Kayseri 105.0
Marmaris 105.5
Samsun 106.2
Kütahya 94.1
Trabzon 100.4
Mersin 93.5
Afyonkarahisar 99.3
Türksat 11555 V 27500 3/4
D-Smart 512. Kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here