Semerkand Radyo Frekans

1
252
views

Semerkand Radyo frekans?, Semerkand Radyo ‘yu nas?l dinlerim, Semerkand Radyo ‘nun yay?n yapt??? iller…

Semerkand Radyo, ilk olarak “Radyo 15” ismiyle 2003 y?l?nda kurulmu?tur. Radyo 15, 101.3 Frekans?nda ?stanbul ‘da uzun y?llar boyunca yay?n yapan Üsküdar FM radyosunun yerine yay?na ba?lam??t?. ?lk ba?larda 101.3 frekans?ndan yay?nlar?na devam eden Radyo 15, 2008 y?l?nda RTÜK ‘ün yapt??? frekans düzenlemesinden sonra 101.2 frekans?ndan yay?nlar?na devam etmi?tir. Daha sonra bu radyo kanal?, 29 May?s 2012 ‘de ad?n? “Semerkand Radyo” olarak de?i?tirerek günümüzde yay?n hayat?na devam etmektedir…

Semerkand Yay?n Grubu ‘na ait olan Semerkand Radyo, Samand?ra – ?stanbul merkezli yay?n yapmaktad?r… “”Hayat?n Kalbine” slogan?yla yay?n yapan bu radyo kanal?, dinleyicilerine birçok dini program sunmaktad?r. Bu programlardan baz?lar?; “Ah Eden Gönüller, Alt?n Silsile, A?k?n Sesler, Bilimin Öncüleri, Bir K?sa Bin Hisse, Bir Nefes Hikmet, Bizim Bahçe, Cennet Anneler, Cümle Kap?s?, Da?arc?k, Dergi Dilinden, Divan Sohbetleri, Dünden Bugüne ?stanbul, Dünyadan Geçenler, Dü?e Kalka, Edebi Konu?malar, Er Meydan?, Gençlik Rüzgar?, Haberler, Hatmi ?erif, Hayat Rehberi, Hayat?n Kalbinden Sözler, Hay?rl? Sabahlar, Her Dem ?nsan, Hikmetname, ?çimizden Geçen Hikayeler, ?lahilerden Seçmeler, ?rfan Sofras?, ?slam Klasikleri, Kasrikten Geçenler, Kitapl?k, Konuk Odas?, Kuran-? Kerim, Mana ?klimi, Meddah, Nasihatler, Nebevi Yakar??lar, Radyo Belgeseli, Radyo Tiyatrosu, Saadet Asr?, Sa?l?k Olsun, Salacak Kahvehanesi, Semerkand Sohbetleri, Sureler ve Dualar, Zaman?d?r”

Semerkand Radyo ‘nun il il ve uydudaki en güncel ve yeni frekans bilgileri ?öyle:

semerkand-radyo

?L FREKANS
?stanbul 101.2
Ankara 105.8
?zmir 102.3
Bursa 101.2
Çorum 103.0
Adana 90.2
Trabzon 101.2
Rize 89.0
Giresun 88.0
Sakarya 97.5
Kocaeli 101.2
Türksat 11556 V 27500 3/4
TEILEN

1 YORUM

  1. Radyonuzu sürekli her gün beğenerek dinleyenlerdenim. Ankara Etimesgut’ta İkamet ediyorum Etimesgut -Ayaş arasında arabamla gidip geliyorum. 105.80 Radyonuzun Frekansı bu bölgede çok hışırtılı ve çoğu zaman da çekmiyor. bu konuya çözüm bulunmasını Sizlerden rica ediyorum. Hayırlı günler dilerim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here