Resmi Gazete 31 Aralık 2018

0
63
views

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537)

ATAMA KARARI

––  Generallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2018/274)

YÖNETMELİK

––  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

– Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31/12/2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2018 tarihli ve 30642 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2018 tarihli ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.

31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile Kurul Kararı yayımlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here