Kurt Seyit ve Şura Savaşı

0
99
views

Ukrayna ile Rusya aras?ndaki gerginlik, ekrana s?çrad?. ?ki ülkenin kanallar? “Kurt Seyit ve ?ura”y? yay?nlamak için yar???yor…

Ba??ms?zl???n? ilan eden “K?r?m” yüzünden sava??n e?i?ine gelen Ukrayna ile Rusya, ekranda da kap???yor. ?ki ülkenin en çok izlenen televizyonlar?, “Kurt Seyit ve ?ura” dizisini yay?nlamak için çeki?iyor…

K?r?m göçmeni olan ve Çar ‘?n ordusunda üste?men rütbesiyle Osmanl? ‘ya kar?? sava?an Kurt Seyit (K?vanç Tatl?tu?) ile soylu Rus k?z? ?ura ‘n?n (Farah Zeynep Abdullah) hikayesini anlatan dizi, ICTV (Ukrayna) ile Domashniy (Rusya) televizyonlar?n? kar?? kar??ya getirdi. 20 gündür Ay Yap?m ‘la irtibat halinde olan kanal yetkilileri henüz net bir yan?t alamad?. Yap?mc? ?irketin diziyi tek bir kanala sataca??, fakat e? zamanl? m? yoksa dizi bitiminde mi yay?nlamak için anla?aca?? konusunda karar veremedi?i ö?renildi…

kurt-seyit-ve-sura

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here