Kral TV Frekans

0
252
views

Türkiye ‘nin ilk video müzik kanal? olan Kral TV, 16 A?ustos 1994 tarihinde yay?n hayat?na ba?lam??t?r. Cem Uzan taraf?ndan kurulan kanal, 1995 y?l?ndan bu yana düzenledi?i Video Müzik Ödülleri ile de Türkiye ‘deki müzik sektöründe bir ilki gerçekle?tirmi?tir…

2004 y?l?nda TMSF ‘nin yönetimine geçen kanal, 18 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen bir ihaleyle 95 milyon Amerikan Dolar? kar??l???nda Do?u? Yay?n Grubu ‘ a geçti.

Al?nan bir kararla 10 Ekim 2011 ‘de kanal kapat?larak yerine Kral Pop TV aç?ld?. Kral Avrupa ise Kral ?laç Gibi TV ad?n? ald?. Ancak Kral ?laç Gibi TV ‘nin yay?na Kral TV ad? alt?nda devam etmeye karar verilmesiyle 14 Kas?m 2011 ‘de tekrar yay?na ba?lad?…

Kral Tv ‘nin kulland???n? logolar:

16 A?ustos 1994 – 31 A?ustos 2003

kral-tv-94-03

31 A?ustos 2003 – 20 Eylül 2006

kral-tv-2003-2006

20 Eylül 2006 – 14 Kas?m 2011

kral-tv-2006-2011

14 Kas?m 2011 – 2014

kral-tv-2011-2014

2014 y?l?ndan günümüze kullan?lan logo

kral-tv

Kral TV 2015 güncel ve yeni frekans?:

Platform Frekans
Türksat / Filbox 10962 H 16666 3/4
D-Smart 117. kanal
Digiturk 106. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here