Kim O, Yakında Star TV ‘de

0
94
views

Kim O ne zaman ba?l?yor? Kim O yay?n tarihi ve saati. Bu Köyde Bir Gariplik Var! Kim O, yak?nda Star TV’de ba?l?yor…

?ahin Irmak (H?yarl? Baba), Bü?ra Pekin (Havuçlu Anne) ve Sadi Celil Cengiz (Kay?nço Ferhat) ‘in çok yak?nda Star ‘da ba?layacak yeni programlar? “Kim O!”nun tan?t?m filmi gülmekten k?rd? geçirdi! Türkiye ‘de ilk kez yap?lacak olan yar? sit-com, yar? talk-show format?na sahip Kim O ‘nun tan?t?m filminin çekimleri geçti?imiz günlerde Çatalca ‘da gerçekle?ti. Nakka? Köyü ‘nde yap?lan çekimlerde, köy halk? konsept gere?i h?yarl? baba ve havuçlu anneye benzetildi. Tüm gün süren çekimde yakla??k 50 ‘nin üzerinde h?yarl? baba ve havuçlu anne vard?. Küçükten büyü?e birçok ki?inin ellerinde havuç ve salatal?klarla dola?mas?, köy meydan?nda e?lenceli anlar?n ya?anmas?na sebep oldu.

Kim O Ne Zaman Ba?l?yor?

Yap?mc?l???n? Yirmibe?film ‘in; yönetmenli?ini Hakan Algün ‘ün yapt??? “Çok Güzel Hareketler Bunlar” program?ndaki “H?yarl? Baba” ve “Havuçlu Anne” tiplemeleriyle tan?nan Bü?ra Pekin, ?ahin Irmak ile ??ler Güçler dizisiyle ünlenen oyuncu Sadi Celil Cengiz éin yer alaca?? yar? sit-com yar? talk-show program? “Kim O” 8 Mart Cumartesi ak?am? Star TV ekranlar?nda ba?l?yor…

kim-o

kim-o-2

kim-o-3

kim-o-4

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here