Irmak TV Frekans

0
184
views

Zaman Yay?n Grubu ‘nun yeni televizyon kanal? olan Irmak TV, uzun süredir devam eden test yay?n?n?n ard?ndan 21 Mart 2013 tarihinde ?stanbul ‘da düzenlenen törenle yay?n hayat?na resmen ba?lam??t?r…

Aç?l??ta bir konu?ma yapan Irmak TV Genel Müdürü Süleyman Sarg?n, kanal?n izleyicileri manevi yönden doyuraca??n? belirterek “Bu kanal izleyicilerimizindir. Biz kafam?zda bir format olu?turup onlara dayatma niyetinde de?iliz. Seyircilerimizin istekleri do?rultusunda bir yay?n ak??? belirleme arzusu içindeyiz. ?zleyicilerimiz do?al müfetti?ler olarak bizi her zaman denetlesinler ve ele?tirsinler. Bizden ilgilerini ve dualar?n? esirgemesinler” dedi.

Irmak TV, “Gönül rahatl???yla izlenecek gönül ekran?” slogan?yla, Haliç Kongre Merkezi ‘nde düzenlenen aç?l?? program?yla yay?n hayat?na resmen ba?lad?. Aç?l?? program?na siyaset ve i? dünyas?n?n tan?nm?? birçok ismi kat?l?rken Bahçelievler Yenibosna ‘daki ana binada sevinç ve co?ku hakimdi. Çok yo?un bir çal??man?n sonunda yay?na ba?lad?klar?n? söyleyen Irmak TV Yay?n Yönetmeni Selçuk Gülver, “Besmele çekerek yay?na girdik. Rabbim bizi mahçup etmez in?allah. Bu i?in alt?nda yüzümüzün ak?yla ç?kar?z in?allah” dedi.

Türksat, Tivibu, D-Smart, Digiturk ve Apple TV ‘den seyredilebilecek olan Irmak TV ‘nin 5 vakit namaza göre yay?n yapaca?? ifade edildi. Irmak TV ‘nin izlenebilece?i platformlar; en güncel ve yeni frekans bilgileri ?öyle:

Irmak-tv

Türksat : 11096 POL : V SR : 30000 FEC : 5/6

D-Smart : 91. kanal

Digiturk : 65. kanal

Tivibu : 130. kanal

Kablo TV (Teledünya) : 115. kanal

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here