Hispasat SSL ile Amazonas 5 İçin Anlaştı

0
89
views

Hispasat, Amazonas 5 uydusu için SSL (Space Systems Loral) ile anla?maya vard?…

?spanyol uydu operatörü Hispasat, Amazonas 5 uydusunun yap?m? için Space Systems Loral (SSL) ile anla?maya vard?. Amazonas 5 uydusu Güney Amerika, Merkez Amerika ve Meksika ‘ya yönelik Ka-band yay?nc?l?k için kullan?lacak. Bunun yan?nda Ku-band ile televizyon yay?nc?l???, kurumsal a?lar ve di?er telekomünikasyon uygulamalar? için de kullan?lacak.

Amazonas 5 uydusu 24 Ku band ve 35 Ka band transpondera sahip olacak.

Uydu yakla??k olarak 9.8 kW gücünde ve 15 y?l ömürlü tasarlanacak. SSL ‘nin Palo Alto, California tesislerinde üretilip test edilecek uydunun yap?m?n?n ise 2017 y?l?nda tamamlanmas? öngörülüyor.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here