“Günebakan” Başlıyor

0
129
views

atv ‘de yay?nlanacak olan dizinin yay?n günü netle?ti.

Senaryo ve proje tasar?m? Gani Müjde ‘ye ait olan ‘Günebakan’ dizisi için geri say?m ba?lad?. Ba?rollerinde ?smail Ege ?a?maz, Sümeyra Koç, Tar?k Pabuççuo?lu, Asuman Dabak, Bülent Çolak ‘?n yer ald??? dizi 12 Temmuz Pazar ak?am? 20:50 ‘de atv ‘de ilk bölümüyle izleyenlerle bulu?uyor.

Özlem Bay?u Ünlü ‘nün yönetmenli?ini yapt??? dizinin konusu ise; Trakya’n?n bir yan? denize bir yan? puslu da?lara yaslanm?? ?irin kasabas?n?n e?lenceli, bir o kadar temiz insanlar?n? özellikle de gençlerini her yaz tatl? bir sevinç ve tela? kaplar. Yaz geldi?inde kasabaya renk gelir, a?k gelir. Oysa ki durumlar pek iç aç?c? de?ildir. Kasaban?n yak?nlar?ndaki ay çiçek tarlalar?n?n sahibi Re?at zor durumda kalm?? bunun için k?z? Rüya ‘y? belediye ba?kan?n?n o?lu Fettah ‘la evlendirmeyi bile göze alm??t?r.

gunebakan-atv

Bu evlilik gerçekle?irse tarlalara imar sözü alacakt?r… Babas?n?n ticari emelleri için k?z karde?i Rüya ‘n?n evlendirilmesine raz? olmayan Rüzgâr, kendisini feda edip Belediye ba?kan?n?n k?z? Esra ile ni?anlanmay? kabul ederek kalbine sünger çeker. Ta ki, on y?ld?r görmedi?i ve hiçbir zaman unutamad??? eski a?k? Günce kasabaya geri dönünceye kadar…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here