Euronews Frekans

0
299
views

Euronews, yay?n hayat?na 1 Ocak 1993 tarihinde Lyon- Fransa merkezli olarak ba?lam??t?r. Dünya çap?nda 151 ülkede 330 milyon haneye yay?n yapmaktad?r. Euronews ‘un yay?nlad??? haberlerin geneli Avrupa Yay?n Birli?i ‘ne ba?l? ajanslardan derlenen haberlerdir.

“No Comment” program? gibi dünyadan derlenen enteresan görüntüler d?? ses kullan?lmadan ve yaln?zca görüntüden olu?an haberler de sunulmaktad?r. No Comment, Euronews ‘un “bir haber kanal?n?n görevinin, izleyicilerine dünya hakk?nda kendi görü?lerini olu?turabilmeleri için yeterli bilgiyi sa?lamas?” gerekti?i dü?üncesinden hareketle hayata geçirilmi?tir.

Kanal, Avrupa Birli?i ‘nden her y?l 5.000.000€ fon al?r. Kanalda, Avrupa ve dünyadan haberler 30 dakikal?k aralarla yay?nlanmaktad?r. Haberlerin d???nda; ba?l?ca Avrupa gazetelerinin makaleleri, borsa ve pazar verileri, finansal haberler, spor haberleri, sanat ve kültür bilgilendirmeleri, bilimsel geli?meler, hava durumu, Avrupa siyaseti ve bas?n ele?tirileri kanalda yay?nlanan di?er içeriklerdir. ?ngilizce, Frans?zca, Almanca, ?talyanca, Portekizce, Rusça, ?spanyolca, Arapça, Türkçe, Farsça ve Ukraynaca dillerinde yay?n yapmaktad?r.

TRT, ?ubat 2009 ‘da Euronews ile sa?lad??? anla?ma ile kanal?n bir hissedar? haline gelmi? ve kanal?n denetim kurulu olan SOCEMIE ‘ye kat?lm??t?r. TRT bu anla?ma ile sat?n ald??? %15,70 hisse ile France Télévisions (25.37%), RAI (22.84%) ve RTR (16.94%) kanallar?ndan sonra dördüncü ana hissedar konumuna gelmi?tir.

Euronews, Türkçe olarak ilk yay?n?n? ise 30 Ocak 2010 tarihinde saat 19:00 ‘da gerçekle?tirmi?tir.

Euronews ‘un 2015 güncel ve yeni frekans?;

euronews

Platform Frekans
Türksat / Filbox 11096 H 30000 5/6
Hotbird 12597 V 27500 3/4
Astra 19 12226 H 27500 3/4
Astra 2G 11464 H 22000 5/6
Astra 5B 11973 V 27500 5/6
12324 V 30000 3/4
Badr 4 12073 H 27500 3/4
Eutelsat 9A 12130 H 27500 3/4
12149 V 27500 2/3
Eutelsat 36B 12015 H 27500 3/4
Hispasat 1E 12476 H 27500 3/4
Intelsat 20 (IS-20) 12522 V 30000 3/5
Intelsat 21 3840 H 27690 7/8
Nilesat 201 12015 V 27500 5/6
D-Smart 295. kanal
Digiturk 142. kanal
Teledünya 65. kanal
Tivibu 76. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here