Cine 5 Frekans

0
426
views

Cine 5 uydu frekans?, Cine 5 ‘i nas?l izlerim?

Cine 5, 20 Eylül 1993 tarihinde test yay?nlar?na ba?lay?p ard?ndan 11 Kas?m 1993 y?l?nda düzenli yay?na ba?lam??t?r…

Erol Aksoy taraf?ndan kurulan kanal, bir dönem Türkiye Futbol Ligi maçlar?n?n yay?n hakk?n? alm?? ve yay?nlam??t?r.

O dönem yakla??k 700 bin üye say?s?na sahipti.

Türksat uydusunun ard?ndan 2000 y?l?nda Kablo TV ‘de de yay?na ba?lam??t?r.

1997 y?l?nda karde? kanallar? olan Maxi TV ve Supersport kurulmu?tur.

cine5-kardes-kanallar
(Karde? kanallar)

Eylül 2000’de Cine+Digital ‘i hayata geçirmi? ve o dönem yine futbol maç yay?n haklar?n? alm??t?r. 2004 y?l?nda kanala TMSF taraf?ndan el konulmu? ve 2006 y?l?nda ?ifreli yay?na geçmi?tir.

cine-5-decoder
(Cine 5 Decoder)

Cine 5 ‘in logosu 1 Haziran 2009 ‘da yenilenerek daha küçük, parlak ve koyu bir hale getirilmi?tir. Ayr?ca y?llard?r ayn? olan jeneriklerde de baz? küçük de?i?iklikler yap?lm??t?r.

TMSF ‘nin elinde bulunan kanal, 4 ?ubat 2011 Cuma günü yap?lan ihale sonucunda Al Jazeera Türk Yay?nc?l?k Hizmetleri ‘ne sat?lm??t?r…

Cine 5 ‘in 2015 güncel ve yeni frekans bilgileri…

cine-5

Platform Frekans
Türksat 12673 V 9600 3/4
D-Smart 48. kanal
Digiturk 64. kanal
Kablo TV C 35
Teledünya 213. kanal
Tivibu 38. kanal
Normal Anten Karasal Yay?n – Tüm Türkiye
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here