BRT HD Frekans

0
202
views

Yavru vatan Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ‘nin devlet kanal? hd yay?na ba?lad?… 25 Aral?k 1963 tarihinde radyo yay?n?yla yay?n hayat?na ba?layan kurulu? 1 Temmuz 1979 ‘da renkli televizyon yay?n?na ba?lad?.

Bugün 51. kurulu? y?ldönümü dolay?s?yla düzenlenen bas?n toplant?s?nda BRT Müdürü Mete Tümerkan; ” BRT ‘nin 51 ‘inci y?l?nda HD test yay?n?n? ba?latacaklar?n? kaydetti ve “25 Aral?k 1963 ‘te o zor ?artlarda evlerden aküler toplanarak kurulan Bayrak Radyosu 2014 ‘te art?k tüm dünyaya ula??yor. ?nternet üzerinden ceplerde ve full HD yay?n yapma noktas?na gelen BRT ‘de önemli bir de?i?im ya?an?yor. Mühendis arkada?lar?m?z 1963 ‘teki ruhla 1.5 ayl?k dönemde BRT ‘nin HD alt yap?ya geçebilmesi için 7 gün 24 saat büyük bir heyecanla çal??t?. Yar?n HD test yay?n?m?z? resmen ba?lataca??z. Hedefimiz 1 ?ubat ‘ta BRT 1 yay?n?n? Full HD ‘ye geçirmek” diye konu?tu. ”

BRT HD Türksat frekans?; 12541 H 30000 3/4

brt

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here