Boron Deterjan Fiyatı Ne Kadar

2
396
views

BORON Deterjan Fiyatı Ne Kadar ?

Türkiye’nin tüm büyük market zincirlerinde 4 kiloluk paketlerde satışa sunulan yeni ürün Boron Deterjan Fiyatı 24,90 TL

Çevre Dostu, Ekonomik, Doğal Temizlik: Boron

Dünya Bor Lideri Eti Maden’in bor ve borlu ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen Ar- Ge projelerinin sonucu olarak üretilen Boron bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden üretilmektedir. Boron üretiminde kullanılan boraks bileşenleri; su, oksijen, sodyum ve bordan meydana gelen, toprakta ve bitkilerde bulunan doğal bir mineraldir. Boron; insan sağlığını tehdit etmeyen, fosfat içermeyen çevreye duyarlı, borat özlü ve yerli bir temizlik ürünüdür. Petro – kimya içerikli deterjanlar çamaşırlar üzerinde kimyasal kalıntılar bırakarak çamaşırların kullanım ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Borlu temizlik ürünü Boron ise kullanım alanlarında hiçbir kalıntı bırakmaz. Antibakteriyel özelliği ile insan sağlığını tehdit etmez. Yüksek hijyen sağlayarak çamaşırların kullanım ömürlerinin uzamasına yardımcı olur.

Renkleri Soldurmadan Güçlü Temizlik

Güçlü bir beyazlatıcı ve ağartıcı olan bor, beyaz çamaşırlarda yüksek hijyen sağlamaktadır. Eti Maden tarafından geliştirilen Boron’te beyaz ve renkli çamaşırları üzerinde oluşan evsel ve endüstriyel lekeleri renkleri ve çamaşırları olumsuz olarak etkilemeden kolaylıkla çıkarmaktadır. Koku giderici özelliğe sahip olan boraksla üretilen Boron; köpüksüz ve ek bir petro- kimya içerikli ürüne ihtiyaç duymadan çamaşırları yumuşatır. Çamaşırlar üzerinde oluşabilecek mantar oluşumunu engelleyerek kötü kokuların oluşmasının önüne geçer. Leke çıkarmada petro – kimya içerikli deterjanlarla aynı seviyede olan Boron, hem endüstriyel alanda  hem de evde rahatlıkla kullanılabilir.

Sağlıklı Temizlik, Boron

Çamaşır makinelerinde petro-kimya içerikli ürünlerin kullanıma bağlı oluşan deterjan kalıntıları çeliğin aşınmasına ve makinenin hem temizlik performansını hem de kullanım ömrünü olumsuz olarak etkilemektedir. Doğal ürünlerden üretilen Boron ise çamaşır makinelerinde hiçbir kalıntı bırakmaz. Çeliğin aşınmasını azaltarak makinelere zarar vermez.

En zorlu lekeleri kolaylıkla temizleyen Boron, suda bulunan aktif oksijeni dengeleyerek suyu yumuşatır ve lekelerin kolaylıkla çıkmasını sağlar. Yıkama süresini düşürerek hem su tüketimini minimum seviye indirir hem de tasarruf edilmesini sağlar.

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye topraklarının madencilik potansiyeli M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Doğu Anadolu bölgesinde çıkartılan obsidiyenlerin cilalı taş devrinde takas yoluyla etraftaki kavimlere satışı da göz önünde bulundurulursa dünya madencilik tarihinde Türkiye’nin elinde bulundurduğu yer altı zenginliklerinin önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Cumhuriyet’in ilanında sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek vizyonuna doğrultusunda kurulan Etibank ile ülkemizdeki madencilik faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. 1998 yılındaki yapılandırmayla Eti Holding A.Ş. adını alan kurum 2004 yılında tekrar yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Etibank’tan Eti Maden’e

Etibank’tan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne kadar gelinen yolda;

 • 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk maden yatırımı olan Isparta – Keçiborlu’da Kükürt İşletmesi kuruldu.
 • 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle “Ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak” amacıyla Etibank kuruldu.
 • 1939 yılında Elâzığ – Ergani’de Bakır İşletmesi ve Elâzığ – Guleman Krom İşletmesi kuruldu.
 • 1955 yılında Demir madenciliği ve demir – çelik üretimi amacıyla TDÇİ’ye devredildi.
 • 1957 yılında Kömür madenciliği TKİ’ye devredildi. Muğla – Üçköprü Krom İşletmesi ve Antalya Elektrometalürji İşletmesi kuruldu.
 • 1958 yılında Kütahya – Emet Kolemanit İşletmesi kuruldu.
 • 1959 yılında Kastamonu – Küre Bakır İşletmesi kuruldu.
 • 1960 yılında İzmir – Halıköy Cıva İşletmesi kuruldu.
 • 1964 yılında Balıkesir – Bandırma Boraks İşletmesi kuruldu.
 • 1965 yılında Konya – Seydişehir Alüminyum İşletmesi kuruldu.
 • 1968 yılında Muğla – Milas Boksit İşletmesi, KBİ ve Çinkur kuruldu.
 • 1970 yılında Eskişehir – Kırka Boraks İşletmesi kuruldu.
 • 1972 yılında Elâzığ – Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi, İzmir – Cumaovası Perlit İşletmesi ve Balıkesir Bandırma Sülfürik Asit Tesisi işletmeye alındı.
 • 1974 yılında Konya – Beyşehir Barit İşletmesi ve Mardin – Mazıdağı Fosfat İşletmesi kuruldu.
 • 1976 yılında Balıkesir – Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu.
 • 1979 yılında Bursa – Kestelek Kolemanit İşletmesi kuruldu.
 • 1980 yılında Kütahya – Gümüşköy İşletmesi kuruldu.
 • 1982 yılında Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY Finlandiya’da kuruldu.
 • 1983 yılında Türkiye’nin yabancı sermaye katılımlı ilk ve en büyük şirketi Etibank ve %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeler A.Ş. Rize’de Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.
 • 1984 yılında Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA, Lüksemburg’da kuruldu.
 • 1993 yılında KBİ A.Ş., Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık A.O. Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi.
 • 1994 yılında Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı.
 • 1997 yılında Balıkesir – Bandırma I. Sodyum Perborat Monohidrat Tesisi işletmeye alındı.
 • 1998 yılında Etibank yeniden yapılandırılarak Eti Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları; Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.
 • 2000 yılında Bandırma’da II.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisi işletmeye alındı. Bağlı ortaklıklarımızdan, Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş, Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş. Özelleştirme İdaresine devredildi.
 • 2001 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 26.04.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı kararı ile bağlı ortaklıklarımızdan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne devredildi
 • 2003 yılında Bağlı ortaklarımızdan, Eti Alüminyum A.Ş. ve İştiraklerimizden, Çayeli Bakır İşletmeleri’ndeki hisselerimiz Özelleştirme İdaresine devredildi.
 • 2004 yılında Eti Holding A.Ş. tekrar yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Balıkesir Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Balıkesir Bigadiç Bor, Kütahya Emet Bor, Eskişehir Kırka Bor, Bursa Kestelek Bor İşletme Müdürlükleri, Eti Maden bünyesine katıldı. Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  Bandırma Yeni Sülfürik Asit Tesisiİşletmeye Alındı.
 • 2009 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır.
 • 2010 yılında Bursa Kestelek ve Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında üretim müdürlüğünün baş mühendisliği haline getirildi.
 • 2011 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.
 • 2014 yılında Yönetim kurulunun 26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararı ile İzmir ve İstanbul Lojistik Müdürlükleri kapatılmış, ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ile ilgili lojistik işlemler merkez teşkilatından yapılmaya başlanmıştır.
 • 2015 yılında Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyonunda; taşra teşkilatı olarak “Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur.
Genel Müdürlük

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here