Big Brother Türkiye Yakında Star TV’de

0
78
views

1 milyon lira ödüllü efsane program için geri say?m ba?lad?. 120 ülkede 320 sezondan fazla yay?nlanan, efsane program “Big Brother” Endemol Shine ‘?n yap?mc?l???nda Türkiye ‘de izleyici kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor.

Dünya televizyonlar?nda bir devrim olarak an?lan, 15 y?ld?r tüm dünyay? ekranlara ba?layan efsane program “Big Brother Türkiye” için ?stanbul ‘da bugüne kadar kurulmu? en büyük program platosu haz?rlan?yor.

Endemol Shine Türkiye ekibi, 3000 metrekarelik bir alanda, 80 ‘den fazla kamera ve 120 mikrofonla her an? izlenen bu evi, yay?na ta??mak için 300 ki?iyle aral?ks?z çal???yor.

big-brother-turkiye

Programda, 100 gün boyunca, eve dönü?türülmü? bu stüdyoda birlikte ya?ayan, fiziksel güçleri ve yeteneklerini yar??t?rd?klar? görevleri ba?ar?yla yerine getirmeye çal??an yar??mac?lardan biri, 100 günün sonunda 1 milyon liral?k büyük ödülün sahibi olacak.

Yar??maya kat?lmak için ba?vurular “startv.com.tr” adresinden web sayfas?ndaki form doldurularak yap?l?yor.”Big Brother Türkiye” renkli yar??mac?lar? ve e?lenceli dünyas?yla ile çok yak?nda Star TV ekranlar?nda olacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here