Arka Sokaklar Bitmiyor!

0
119
views

Kanal D, dizinin son defa ekranda olaca??n? aç?klanm??t?. Bu aç?klaman?n ard?ndan Arka Sokaklar için final yapacak iddialar? konu?uluyordu. Konuyla ilgili olarak dizinin yap?m ?irketi Erler Film bir aç?klama yapt?. Bu aç?klamaya göre dizi sona ermiyor, kanal de?i?tiriyor!

??te yap?lan o aç?klama;

” Son bir kaç gün içinde medyada Arka Sokaklar dizisinin final yapaca?? yaz?l?p konu?ulmaktad?r. Arka sokaklar önümüzdeki sezonda ba?ka bir televizyon kanal?nda yay?na devam edecektir.

Dizinin çok sevilen kahramanlar? ?evket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Figen Evren, Özlem Ç?nar, dizinin çocuklar? (?imdi gençleri) ile, dizinin yönetmeni, yard?mc?lar?, teknik ekiplerle eksiksiz yoluna devam edecektir.

Ayr?ca diziye yeni kat?lacak önemli sanatç?lar vard?r. Macera – komedi tarz?ndaki dizimiz yeniliklerle büyük be?eni kazanacakt?r.

Erler Film ”

arka-sokaklar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here