Al Jazeera Channel Frekans

0
548
views

Al Jazeera, ilk olarak Katar Emiri ‘nin yapm?? oldu?u 137 milyon dolarl?k mali bir destekle 1996 y?l?nda kurulmu?tur. 1996 Nisan ay?nda BBC World ‘ün Suudi Arabistan merkezli Arapça yay?n yapan kanal? 2 y?l yay?n yapt?ktan sonra kapanm??, kanal çal??anlar?n?n ço?u da Al Jazeera ‘ye geçmi?tir. 1996 y?l?n?n sonlar?na do?ru Al Jazeera yay?na ba?lam??t?r.

Al Jazeera (Arapça ??????? , Türkçe okunu?u: El Cezire);merkezi Katar ‘da bulunan haber kanal? ilk olarak yaln?zca Arap dünyas?na ili?kin güncel haberlerle yay?na ba?lam?? olsa da, o zamandan günümüze gelene dek ba?ka tematik kanallar? da bünyesinde bulunduran bir a? hâline gelmi?tir. Kanal, yapt??? yay?nlarla ve özellikle El Kaide lideri Usame Bin Ladin ‘in video görüntülerini ve yapt??? aç?klamay? yay?nlayarak özellikle 2001 y?l?nda ABD ‘nin ikiz kulelerine yap?lan 11 Eylül sald?r?lar?n?n ard?ndan dünya çap?nda dikkat çekmi?tir.

Al Jazeera Channel ‘?n 2014 güncel ve yeni frekans bilgileri…

Al-jazeera

Platform Frekans
Türksat 12458 V 30000 3/4
Nilesat 7W 11555 V 27500 3/4
Teledünya 70. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here