26 Ocak 2019 Resmi Gazete

0
80
views

26 Ocak 2019 Cumartesi Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete

YÖNETMELİKLER

––  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)’ndan:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2010 27801

 

EK-1

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
Başkan Bakan Yardımcısı Bakan
Başkan Yardımcısı Başkan Bakan Yardımcısı
I. Hukuk Müşaviri Başkan Bakan Yardımcısı
Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri Başkan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan
Şube Müdürü, Araştırmacı, Sayman Başkan Yardımcısı Başkan
Diğer Personel Şube Müdürü Başkan Yardımcısı

––  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “floş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Çarşı ve mahalle bekçisi: Çarşı ve mahalle bekçisi adayını ve çarşı ve mahalle bekçisini”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “montgomer” ibaresi “mont” olarak, (c) bendinde yer alan “şapka, kep, bere” ibaresi “şapka, kep” olarak, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “ayakkabı, bot veya çizme” ibaresi “ayakkabı veya bot” olarak, (ğ) bendinde yer alan “Çizme, bot” ibaresi “Bot” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (e), (f), (i) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Resmi elbise, hizmet branşı, rütbe ve kıdem işaretleri, görev yeri kol arması ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.”

“e) Örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında en az bir, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle giyilir, örgü başlık kulakları kapatacak şekilde de giyilebilir.

  1. f) Yazlık görev kıyafetinde asıl üst giysi tişörttür ancak mevsimin özelliğine ve iklim şartlarına göre, yetkili amir tarafından izin verilmesi halinde, tişört yerine kışlık gömlek veya tişört üzerine mont giyilebilir.”

“i) Resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve bayan personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunludur. Ancak bayan personel tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyer.”

“s) Hava sıcaklığı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin kullandığı giyim kuşam malzemelerinin renk ve şekilleri standart olmakla beraber, diğer özellikleri iklim şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yeniden belirlenebilir. Merkeze bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, bu durumda açık mavi renk gömlek giyilebilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Emniyet hizmetleri sınıfında olup resmi kıyafet taşıyanlara, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvele göre tişört, gömlek altı tişört, pantolon, gömlek, ayakkabı, bot, mont, kazak, eldiven, kravat, parka, kep, örgü başlık, termal içlik, bel kemeri, teçhizat takımı ve başını kapatan bayanlar için kumaş başlık verilir.

  1. b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tamamına ise aynı Yönetmeliğin Dip Not (A) bölümünün (1) numaralı sırasına göre tören veya özel günlerde giyilmek üzere takım elbiselik, şapkalık, paltoluk veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam,” ibaresi “kurbağa adam,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Başbakanlık koruma motosikletli ekibi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımında görev alan personele, karşılama, merasim ve ihtiram nöbetinde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak yazlık ve kışlık iki takım tören üniforması ile bir takım teçhizatı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi kıyafetle görev yapanlarca kullanılan; parka, mont, yazlık pantolon, kışlık pantolon, gömlek, kazak, gömlek altına giyilen tişört, termal içlik, şapka, kep, örgü başlık, tören elbisesi, pardesü ile palto polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için ise tişört ve gömlek açık kahverengi, diğerleri ise acı kahve renktedir. Eldiven, teçhizat takımı, bel kemeri, ayakkabı ve bot siyah renktedir. Polis tişörtü indigo mavisi, tören elbisesinde kullanılan kravat polisler için koyu lacivert çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renktedir. Ancak, trafik hizmetlerinde görevli resmi personelce kullanılan teçhizat takımı, bel kemeri, şapka, kep ve örgü başlık beyaz renktedir.

(2) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi elbise ile görev yapan personelin kışlık görev kıyafeti, yazlık görev kıyafeti ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafet şekli vardır.

  1. a) Kışlık görev kıyafeti: Parka, mont, eldiven, gömlek altı tişört, kazak, pantolon, gömlek, termal içlik, bot, kep ve örgü başlıktan oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde gösterilmiştir.

1) Parka: Dış ve iç kısım olarak ayrı ayrı veya birlikte giyilebilen parka; polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/A ve Ek-1/A1’inde gösterilmiştir.

2) Mont: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/B ve Ek-1/B1’inde gösterilmiştir.

3) Kazak: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/C’sinde gösterilmiştir.

4) Pantolon: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D ve Ek-1/D1’inde gösterilmiştir.

5) Gömlek altı tişört: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/K’sında gösterilmiştir.

6) Kep: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Polis kepinin siperliğinin uç kısmında açık mavi renkli biye bulunur. Trafik hizmetlerinde görevli personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup siperliği lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E’sinde gösterilmiştir.

7) Örgü başlık: Trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz renk, diğer polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/F’sinde gösterilmiştir.

8) Kışlık gömlek: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi kumaştan yapılır. Cepli ve apoletlidir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/G ve Ek-1/G1’inde gösterilmiştir.

9) Termal içlik: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi kumaştan yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/L’sinde gösterilmiştir.

10) Bot: Siyah renk deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/I’sında gösterilmiştir.

11) Eldiven: Siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/I’sında gösterilmiştir.

12) Bel kemeri: Siyah renk deriden, dört buçuk veya beş santimetre eninde olup, bu Yönetmeliğin Ek-21’inde gösterilmiştir.

  1. b) Yazlık görev kıyafeti: Tişört, pantolon, kep ve ayakkabıdan oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde gösterilmiştir.

1) Tişört: Polisler için indigo mavisi, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi renkte, kısa kollu, yakalıdır. Omuz kısmında apoletler yer alır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/A, Ek-2/A1 ve Ek-2/A2’sinde gösterilmiştir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık tişört verilir.

2) Pantolon: Koyu lacivert renk yazlık kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D’sinde gösterilmiştir.

3) Kep: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Polis kepinin siperliğinin uç kısmında açık mavi renkli biye bulunur. Trafik hizmetlerinde görevli personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup, siperliği koyu lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E’sinde gösterilmiştir.

4) Ayakkabı: Siyah renk deri ve tekstil malzemeden yapılır ve bağcıklıdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B’sinde gösterilmiştir.

  1. c) Tören kıyafeti: Ceket, pantolon veya etek, şapka, gömlek, kravat, ayakkabı ve pardesüden ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde gösterilmiştir.

1) Ceket: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Önünde üç veya üç buçuk santimetre aralıklı, göğüs altında iki koltuk altında bir sason bulunur. Üzerine bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Cekete eşit aralıklı dört adet metal düğme dikilir. Cekette yer alan düğmelerin üzerinde kabartma polis yıldızı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/A’sında gösterilmiştir.

2) Pantolon: Düz biçimdir. Ceket kumaşından yapılır. Yanlarında zıh bulunur. Yanlarda bulunan zıh müdür rütbesindeki personel için sarı, emniyet amiri ile komiser sınıfı rütbelerindeki personel için beyaz, memurlar için açık mavi, çarşı ve mahalle bekçilerinde ise kışlık gömlek renginde kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde gösterilmiştir.

3) Etek: Ceket kumaşından yapılır. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından on santimetre aşağıda, yanlarında zıh bulunmaz. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde gösterilmiştir.

4) Şapka: Bütün rütbeler için ceket kumaşından yapılır. Üst kısmı kasnaklıdır. Yanlarında iki hava deliği bulunur. Şapka siperliği siyah renktir. Ortasında madeni (metal) döküm polis yıldızı bulunur. Müdür rütbesindeki personelin polis yıldızı sarı, diğer personelin polis yıldızı ise gümüş rengindedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/C’sinde gösterilmiştir. Trafik hizmetlerinde görevli personelin şapkalarının üst kısmı kasnaklı ve beyaz renk vinleksten olup güneşliği siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11’inde gösterilmiştir.

5) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Standart gömlek şeklindedir.

6) Kravat: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H’sinde gösterilmiştir.

7) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Bayan personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B1’inde gösterilmiştir.

8) Pardesü: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için koyu kahverengi renk pardesülük kumaştan dikilir. Apoletleri takma apolet biçimindedir; Kruvaze ve iki sıra üzerine dikilmiş üzerinde kumaş iliğinde iki sıra üzerine dikilmiş üçer adet, müdür rütbesindeki polisler için altın sarısı renkte, diğer rütbedeki personel için gümüş renkte metal polis yıldızından düğme bulunur. Yakası tek parçalı ve açık olup gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka uçları sivri olmayıp yuvarlaktır. Pardesünün boyu diz kapaklarından beş santimetre aşağıda cepleri içten, cep kapakları yandan ve pardesüye dikili olur. Arkası tek yırtmaçlıdır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir. Cep kapaklarının altına içten ve dikiş hizasından kapak boyunca ilik yapılıp, belinden aynı kumaştan yapılmış kemer bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/D’sinde gösterilmiştir.

9) Ceket düğmesi: Ceket düğmeleri emniyet müdürlerinde sarı metalden iki buçuk santimetre çapında, alt rütbedeki personel için ise gümüş renkli metaldendir. Apolet ve ceket cepleri üzerine bir buçuk santimetre çapında küçük metal düğmeler dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H’sinde gösterilmiştir.

(3) Kumaş başlık: Başını kapatan bayan personel için başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır. Özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-1/J’sinde gösterilmiştir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8) Ayakkabı: Tören kıyafetiyle kullanılan ayakkabı giyilir.”

“6) Ayakkabı: Tören kıyafetiyle kullanılan ayakkabı giyilir.”

“Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı: Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımınca ihtiram nöbeti, özel günler, karşılama ve uğurlama törenlerinde giyilen; ceket, şapka, tişört, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan yazlık ile palto, ceket, şapka, kazak, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan kışlık tören üniformaları ve teçhizatının özellikleri, Ek-5’te ve Ek-5/A’da gösterilmiştir. Ceket ve şapka hariç diğer kıyafetlerin yazlık ve kışlıkları aynı şekil ve renktedir.”

“a) Palto: Koyu lacivert renkte paltoluk kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/B’sinde gösterilmiştir.”

“ç) Ayakkabı: Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen ayakkabının aynısı olup, siyah parlak renk deriden ve bağcıklıdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B1’inde gösterilmiştir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli, Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan arama kurtarma timleri ve atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, kurbağa adam, toplum destekli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.

(2) Arama kurtarma timleri ile atlı polis hariç çevik kuvvet personeli, deniz polisi, bisikletli polis ve koruma hizmetlerinde çalışan personele tahsis edilecek parka, mont, gömlek içerisine giyilen tişört, kazak, kışlık pantolon ve gömlek, kep, örgü başlık, termal içlik, tişört, yazlık pantolon, ayakkabı, bot, teçhizat kemeri ve bel kemeri bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Bu birimlerde görev yapan personel tarafından bu fıkrada sayılan malzemeler haricindeki görevin özelliği sebebiyle kullanılması gereken kıyafet ve teçhizatın şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerin teknik özellikleri ve tüm kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol ve kokartlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan “, bere” ile “polis memuru” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “iki” ibareleri “bir buçuk” olarak değiştirilmiş, aynı alt bentlerde yer alan “boyut ,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri ile (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde beş buçuk santimetre çapında beyaz renkli işleme polis yıldızı, yıldızın altında ortaya gelecek şekilde yedi santimetre uzunluk ve bir buçuk santimetre genişliğinde büyük harflerle gümüş rengi simden işleme polis yazısı, aynı renk ve şekilde polis yazısı kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde bulunur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise belirtilen yerlerde bekçi yazısı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13’ünde gösterilmiştir.”

“1) Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Gümüş rengi metalden beş santimetre çapında, sekiz köşeli polis yıldızından oluşan şapka kokartı ile bir buçuk santimetre eninde ve otuz üç veya otuz dört santimetre uzunluğunda parlak deniz mavisi malzemeden sakındırak bulunur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise aynı ebat ve özelliklerde açık kahverengi renkte sakındırak bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14’ünde gösterilmiştir.”

“1) Polis memurlarında ve çarşı ve mahalle bekçilerinde: Omuzda rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda omuz dikişinden yedi santimetre aşağıda branş işareti, yine sol kolda personelin görev yaptığı kadroyu gösterir kol arması ile bunun bir santimetre altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur.”

“d) Mont: Parkada bulunan işaretler aynen montta da yer alır.

  1. e) Tişört: Tişörtte, her rütbe için bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirlenen işaretler aynen yer alır.”

“g) Kışlık Gömlek: Kışlık gömlekte, her rütbe için bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirlenen işaretler aynen yer alır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Metal Göğüs Arması: Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde, sekiz santimetre boyunda altı santimetre eninde gümüş renginde bir gövde ve gövde üzerinde dört santimetre çapında polis yıldızından, Emniyet Müdürü rütbesinde ise, aynı şekil ve ölçüde altın sarısı metalden, çarşı ve mahalle bekçileri için ise aynı ebat ve özelliklerde gümüş renginde üzerinde bekçi yazan göğüs arması şeklindedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-15’inde gösterilmiştir.

  1. b) İşleme Göğüs Arması: Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde; tişörtte kumaş sim işlemeden, diğer kıyafetlerde plastik dökümden olur. Emniyet Müdürlerinde ise aynı ölçü ve ebatta işleme sarı renk simden yapılır, plastik dökümde ilgili yerler sarı renkte olur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise “POLİS” yazısının yerine aynı ebat ve özelliklerde “BEKÇİ” yazısı bulunur ve zemin rengi acı kahvedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-16’sında gösterilmiştir.”

“d) Görev Yeri Kol Arması taşıyan kişilerin görev yeri kol armasının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Çarşı ve mahalle bekçileri, polis memuru, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser ve emniyet amirinde: Yedi santimetre çapındadır ve içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten altın sarısı renkli yazı bulunur. Polis memurları için görev yeri kol armasının bir santimetre altına, kenarları üç milimetre mavi biyeli ortası beyaz kıdem işareti takılır. Çarşı ve mahalle bekçileri için biye açık kahverengi renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19 ve Ek-19/A’sında gösterilmiştir.

2) Emniyet Müdürlerinde: Görev yeri kol arması ve branş işareti bulunmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Üniforma ile görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin branşlarını gösterir işaretler aşağıdaki şekilde tespit edilmiş olup işaretler altı virgül sekiz santimetre eninde ve dokuz santimetre boyundadır. Renkleri; ana zemin lacivert, ana çerçeve beyaz, yazıların bulunduğu kurdela çerçevesi beyaz, yazılar arial karakterinde büyük harflerle beyaz, defne yaprakları sarı renktedir. Çarşı ve mahalle bekçileri için ana zemin acı kahve renkte olup diğer özellikleri polis branş işaretleriyle aynıdır ancak kurdela bulunmaz. Branşı simgeleyen içerideki dairesel kısmın renk ve şekilleri ilgili birimlerce belirlenir.”

“j) Çarşı ve mahalle bekçisi branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A’sında gösterilmiştir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, EK-1, EK-1/A, EK-1/B, EK-1/C, EK-1/D, EK-1/E, EK-1/F, EK-1/G, EK-1/I, EK-2, EK-2/A, EK-2/B, EK-3/B, EK-3/C, EK-7, EK-11, EK-11/A, EK-12, EK-13, EK-14, EK-15, EK-16, EK-17/A, EK-18/A, EK-19 ve EK-20/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe EK-1/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-1/A1, EK-1/B’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/B1, EK-1/D’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/D1, EK-1/G’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/G1, EK-1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/K ve EK-1/L, EK-2/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-2/A1 ve EK-2/A2, EK-2/B’den sonra gelmek üzere ekteki EK-2/B1, EK-5/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-5/B ile EK-19’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-19/A eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/İ ve EK-10 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/8/2007 26614
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/10/2010 27787
2- 19/3/2011 27879
3- 29/9/2012 28426
4- 8/11/2012 28461
5- 22/8/2015 29453
6- 27/8/2016 29814
7- 6/6/2017 30088

––  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

TEBLİĞ

––  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci, 27 nci, 549 uncu ve 552 nci, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kasa işlemleri

MADDE 3 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan Tablo I’in (A) bölümünün Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci ve 27 nci maddeleri gereğince, ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo I/A’nın Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(3) Tablo I/A Kasa İşlemleri kısmında gösterilen parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlıkça (Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanır. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden arttırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğle belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

MADDE 4 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I/A’nın Kaybedilen Alındılar İçin İlan kısmında gösterilmiştir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

MADDE 5 – (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karşılığı tahsil edilip yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I/B’nin Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden arttırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğ ile belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

(3) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 549 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilgili ülkedeki bankacılık mevzuatının gerekleri ve bankacılık sisteminin etkinliği de dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklerinde yapılan tahsilatın muhasebe biriminin banka hesabına yatırılmasına ilişkin süre ile parasal sınır, Tablo I/B’de belirlenen sınırlara bağlı olmaksızın, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Yetkili memurlarla ilgili işlemler

MADDE 6 – (1) Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo I/B’nin Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler kısmında gösterilmiştir.

(2) Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, ilgili idare tarafından gerekçeli teklifle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında yetkili memurların son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir.

Muhasebe yetkilisi yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler

MADDE 7 – (1) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I/C bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır.

Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

MADDE 8 – (1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince, kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır Tablo I/Ç bölümünde gösterilmiştir.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

MADDE 9 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların devir ve satış suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I/D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, söz konusu sınırlar dâhilinde ise harcama yetkilisinin, üzerinde ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır.

(2) Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu sınırlar taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanır.

Ön ödeme işlemleri

MADDE 10 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı Tablo II/A bölümünde gösterilmiştir.

(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo II/B bölümünde gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dâhilinde avans verebilirler.

(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo II’nin (C), (Ç) ve (D) bölümlerinde gösterilmiştir. 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde gerekçeli olarak Bakanlığa başvurularak izin alınır.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınmaz.

(5) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar kapsamına giren askerî birimler Tablo III’te gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar kapsamında sayılır.

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

MADDE 11 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, kayıtlardan çıkarılacak tutarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi

MADDE 12 – (1) 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar Tablo V’te gösterilmiştir.

Faiz oranları

MADDE 13 – (1) Genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek; kişilerden alacaklara, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre, uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo VI’da gösterilmiştir.

Alındılar ve alındı birim fiyatları

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların birim satış fiyatları Tablo VII’de gösterilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 13/1/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/01/2019 Tarihli ve 8391, 8392-1, 8392-2, 8393 ve 8394 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 3, 11 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here