24 TV Frekans

0
88
views

24 TV Türksat 4A uydu frekans?, 24 TV frekans?

Kanal, ilk olarak Uzan Grubu taraf?ndan “Max Haber” ad?yla kurulmu?tu; fakat yay?na “Star Haber 24” olarak ba?lad?. Bu dönemde k?sa bir süre yay?n yapt?ktan sonra kapand?… TMSF ‘nin, Star Medya Grubu ‘na el koymas?n?n ard?ndan Star Gazetesi ve Kanal 24 ‘ün isim hakk? için Mart 2006 da gerçekle?en ihalede toplam 12 milyon dolar ücretle Kuzey K?br?sl? i? adam? Ali Özmen Safa sat?n ald?.

20 May?s 2009 tarihinde ise Star Medya Yay?nc?l?k A.? ‘nin sahibi Ethem Sancak, ?irkette sahip oldu?u hisselerin %50 ‘sini Rixos Otelleri ‘nin i?letmecisi olan Fettah Tamince ‘ye devredece?ini ve i?lemlerin ba?lad???n? aç?klad?. Son olarakta eski milletvekili Tevhit Karakaya grubun hisselerini Ethem Sancak ‘tan devir alarak Yönetim Kurulu Ba?kanl??? ‘na geldi.

24 TV ‘nin 2015 güncel ve yeni frekans bilgileri…

24-tv

Platform Frekans
Türksat 11986 V 9600 5/6
D-Smart 34. kanal
Digiturk 40. kanal
Kablo TV S 19
Teledünya 47. kanal
Tivibu 58. kanal
Karasal Yay?n Normal anten – Tüm Türkiye ‘de
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here