Heidi 3D, TRT Çoçuk’ta!

By on Haziran 21, 2016

Ülkemizde geçmi? y?llarda bugünün ebeveynleri taraf?ndan be?eniyle izlenen Heidi, yenilenen 3D versiyonu ile TRT Çocuk ekran?nda bulu?uyor.

O dönemin çocuklar? olan bugünün ebeveynleri, yak?ndan tan?d?klar? sevimli ve ö?retici karakter Heidi’yi, ?imdi yenilenen versiyonu ile çocuklar?yla birlikle seyretme ?ans? yakalayabilecek.

Ülkemizde TRT taraf?ndan 70’li y?llar?n sonunda siyah beyaz ve 80’li y?llarda renkli olarak yay?nlanan Heidi, o dönemin çocuklar?n? ekranlara kilitleyerek, nostalji dünyas?n?n unutulmaz bir parças? haline gelmi?ti.

heidi

TRT Çocuk ekranlar?nda tüm ailenin birlikte izleyebilece?i çizgi dizi, Alp Da?lar?’nda dedesi ile ya?ayan küçük k?z Heidi’nin ya?ad??? birçok serüveni konu al?yor. ?sviçreli yazar Johanna Spyri’nin ayn? adl? kitab?ndan uyarlanan Heidi, birçok ülkede farkl? dillerde yay?nland? ve çocuklar?n halen severek okudu?u klasikler aras?nda yer al?yor.

Çocuklara ufak ?eylerle mutlu olmay? ve gündelik ya?am?n getirdikleriyle ba? etme yollar?n? anlatan dizi, dünya tarihinin en çok okunan ve izlenen çocuk hikayelerinin ba??nda geliyor.SPONSORLU BAĞLANTILAR

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kacak iddaa kacak bahis siteleri bahis siteleri canli bahis siteleri güvenilir casino siteleri