Beşiktaş TV Frekans

By on Nisan 22, 2014

Be?ikta? TV (BJK TV), Be?ikta? JK ‘n?n resmi televizyon kanal?d?r. Kulübün Digiturk ile birlikte ortak çal??mas?yla yay?n yapmaktad?r, altyap? hizmetleri Digiturk taraf?ndan sa?lanmaktad?r… Be?ikta? Jimnastik Kulübü ‘yle ilgili haberler, programlar ve özel söyle?iler yay?nlamaktad?r.

19 Nisan 2004 tarihinde test ve 19 Nisan 2005 y?l?nda ise “Be?ikta? Burada” slogan?yla birlikte as?l yay?na geçmi?tir. ?lk olarak Galaxy TV ile dönü?ümlü yay?n yapan Be?ikta? TV, D-Smart ‘?n kurulmas?yla 24 saat yay?na girmi? ve Be?ikta? Jimnastik Kulübü ‘nün resmi televizyon kanal? olarak yay?n?n? sürdürmü?tür.

2004-2005 sezonunun 6. haftas? maç? Be?ikta?-Galatasaray maç?nda Dream TV arac?l???yla yay?n hayat?na ba?layan televizyon kanal?n?n kurulu?u için ünlü haber sunucusu Reha Muhtar görevlendirilmi?tir. Ancak yüksek maliyet nedeniyle kanal?n i?letmesi 2005 y?l?nda Do?an Grubu’;na kiralanm??t?r. Bir ara Digiturk ‘te de yay?n yapan kanal, 2007 y?l?nda bir futbol kar??la?mas?n? Digiturk ‘te ?ifreledi?i için Digiturk platformundan ç?kart?lm??t?r.

2008 y?l?nda RTÜK kanal?n lisans?n? iptal etti?i için bir süre yay?n? durdurulmu?tur. 2010 y?l?nda Y?ld?r?m Demirören ‘in yeniden ba?kanl??a seçilmesiyle birlikte Be?ikta? TV ‘nin yeniden aç?lmas? konusunda çal??malar ba?lat?lm??t?r. Bu çal??malar kapsam?nda kanal Do?an Grubu bünyesinden ç?km??t?r. Kanal?n ba??na Fuat Ça?lar getirilmi?tir. Kanal?n stüdyo çal??malar? sona erdi ve 20 Ocak 2011’;de “Günayd?n Be?ikta?” adl? söyle?i program? ile tekrar yay?na ba?lam??t?r…

Be?ikta? TV (BJK TV) ‘nin 2015 güncel ve yeni uydu frekans? bilgileri…


bjk-tv

Platform Frekans
Türksat 12687 V 11400 3/4
Digiturk 74. kanal
Eutelsat 11637 H 30000 3/4


SPONSORLU BAĞLANTILAR

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

'
ücretsiz hosting
kacak iddaa kacak bahis siteleri bahis siteleri canli bahis siteleri güvenilir casino siteleri
antalya escort