Ada TV Frekans

By on Mart 7, 2014

Ada TV uydu frekans?, Ada TV frekans?.

Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ‘ne ait olan haber kanal? Ada TV; 20 Temmuz 2008 günü dönemin Türkiye Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Ba?bakan? Ferdi Sabit Soyer ‘in kat?l?m? ile birlikte Ada TV ve Ada FM, Star K?br?s Medya Grubu ‘nun sahibi Ali Özmen Safa taraf?ndan aç?ld?…

“KKTC ‘nin ?lk Haber Kanal?” slogan?yla yay?n hayat?na ba?layan Ada TV, Girne Amerikan Üniversitesi ve Star K?br?s Medya Grubu aras?nda 19 Eylül 2008 günü, GAÜ Ba?kanl?k Ofisi ‘nde, her iki kurumun en üst düzey yöneticilerinin kat?ld??? bir törenle i?birli?i protokolü imzaland?. Bu anla?maya göre GAÜ ‘nün tüm organizasyon ve etkinliklerinin Ada TV haber bültenlerinde yer verilmesine, GAÜ ö?rencilerinin ise Grup bünyesinde staj e?itiminden faydalan?lmas?na, her iki kurulu? içerisinde gerek görüldü?ü zaman uzman ki?ilerin görevlendirilmesi, bilgi, teknik destek ve içerik konusunda ikili yard?mla?maya yönelik çal??malar yap?laca?? belirtildi…

2009 y?l?n?n Aral?k ay?nda ?ngiltere ‘den 3G teknolojisi ile canl? yay?n yaparak Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ‘nde ilk 3G yay?n yapan televizyon kanal? unvan?n? kazand?…

Ada TV ‘nin 2015 güncel ve yeni frekans bilgileri…


ada-tv

Platform Frekans
Türksat 12541 H 30000 3/4
D-Smart 177. kanal
Karasal Yay?n Uhf 68 (KKTC)


SPONSORLU BAĞLANTILAR

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kacak iddaa kacak bahis siteleri bahis siteleri canli bahis siteleri güvenilir casino siteleri